Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88 nhằm quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính làm căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng.

Dự thảo Nghị định gồm 4 điều, cụ thể: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; Điều 2. Hiệu lực thi hành; Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp; Điều 4. Điều khoản thi hành.

Về nội dung cơ bản, Dự thảo Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; về trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần bị áp dụng tình tiết tăng nặng; về xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Quy định về hành vi vi phạm hành chính về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về thanh toán; nâng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về thanh toán tại Nghị định 88; về thẩm quyền, phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính…

Ngoài các nội dung trên, dự thảo Nghị định đã bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cụ thể, phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 350 triệu đồng đối với hành vi không rà soát hoặc thời gian rà soát chậm trễ thông tin khách hàng và các bên liên quan với danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tổ chức, cá nhân bị chỉ định tham gia vào việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền, Luật phòng, chống khủng bố và pháp luật phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

leftcenterrightdel
Giao dịch tại Ngân hàng Vietcombank. Ảnh minh hoạ.

Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo, không cung cấp thông tin, báo cáo, cung cấp thông tin không đúng quy định của Luật phòng, chống rửa tiền, Luật phòng, chống khủng bố, pháp luật phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 350 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm đó là: Không ban hành kết quả đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật; không ban hành, không cập nhật các chính sách, quy trình quản lý rủi ro được phát hiện từ báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật; không gửi, không phổ biến, công khai  kết quả đánh giá hoặc cập nhật rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với một trong các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã nâng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.

Theo khuyến nghị của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương của APG, các mức xử phạt tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP (nay là Nghị định 88) là thấp, chưa đủ sức răn đe, cụ thể: Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 250 triệu đồng (tương đương 10.822 USD) và mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 500 triệu (tương đương 21.645 USD).

Theo thông lệ quốc tế tại một số nước, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khá cao. Cụ thể tại Úc, mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi này là 3.4 triệu AUD (tương đương 3 triệu USD) đối với cá nhân và 17 triệu AUD (tương đương 15.5 triệu USD) đối với pháp nhân.

Tại Singapore, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100.000 SGD (tương đương 70.210 USD), đối với pháp nhân là 1.000.000 SGD (tương đương 702.100 USD)

Căn cứ theo khuyến nghị của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương của APG và tham khảo thông lệ quốc tế về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền tại một số nước, dự thảo Nghị định nâng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, đảm bảo tính răn đe hơn đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt.

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền “20 triệu đồng đến 30 triệu đồng” thành “60 triệu đồng đến 100 triệu đồng” đối với hành vi tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 88.

Sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền “60 triệu đồng đến 100 triệu đồng” thành  “200 triệu đồng đến 350 triệu đồng” đối với hành vi tại Điều 40 Nghị định 88.

Sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền “100 triệu đồng đến 150 triệu đồng” thành  “200 triệu đồng đến 350 triệu đồng” đối với hành vi tại Điều 42 Nghị định 88.

Sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền “200 triệu đồng đến 250 triệu đồng” thành “400 triệu đồng đến 500 triệu đồng” đối với hành vi tại khoản 3 Điều 46 Nghị định 88…

P.V