Theo Bộ Tài chính, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể, cân đối cân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm có thặng dư (thu lớn hơn chi). Trong đó, cân đối ngân sách trung ương bội chi khoảng 63 nghìn tỉ đồng, ngân sách địa phương thặng dư xấp xỉ 150 nghìn tỉ đồng.

leftcenterrightdel
Bộ Tài chính cho hay, nếu không sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng lớn đến thu NSNN trong các tháng tới.  

Cụ thể, về thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 781 nghìn tỉ đồng, bằng hơn 58% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó: thu nội địa đạt 56,3% dự toán, tăng gần 14%; thu từ dầu thô đạt trên 80%, giảm hơn 12%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 69,5% dự toán, tăng trên 37% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng nói, cả nước có 60/63 địa phương đảm bảo tiến độ dự toán thu nội địa (đạt trên 50%), trong đó 48 địa phương đạt trên 55% dự toán; có 54/63 địa phương có tăng trưởng thu, trong đó một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả thu NSNN 6 tháng được đánh giá là tích cực. Trong đó, các khoản thu từ hoạt động sản xuất – kinh doanh đều đạt trên 52% dự toán và tăng trên 17% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở một số địa phương trọng điểm kinh tế, tập trung các khu công nghiệp lớn, nếu không sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế và kết quả thu NSNN trong các tháng tiếp theo.

Về hoạt động chi, 6 tháng đầu năm, chi NSNN ước đạt hơn 694 nghìn tỉ đồng,  bằng hơn 41% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt trên 28% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 51,6% dự toán, chi thường xuyên đạt 48,3% dự toán, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện và dự toán được giao của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cũng theo Bộ Tài chính, riêng về chi đầu tư phát triển, đến hết tháng 6, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới phân bổ được 88,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao; giải ngân vốn 6 tháng đầu năm mới đạt hơn 29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là vốn đầu tư ngoài nước. Cụ thể, trong 6 tháng mới đạt xấp xỉ 7,4% kế hoạch, điều này chưa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nguyên nhân chủ yếu, theo Bộ Tài chính là do các Bộ, ngành và địa phương, chủ dự án chậm trễ, không có khối lượng thực hiện để thanh toán.

Minh Nhật