leftcenterrightdel
 Bộ Tài chính đã thực hiện các chính sách gia hạn, miến giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm đã miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí là 27,5 nghìn tỉ đồng. Trong đó, cơ quan Thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định cho 52,38 nghìn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn, với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng hơn 23 nghìn tỉ đồng; thực hiện miễn giảm khoảng 4,3 nghìn tỉ đồng các khoản thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng. Qua đó, đã giúp doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ngoài ra, ngân sách nhà nước (NSNN) cũng đã chi 4,65 nghìn tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm cho phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tính từ năm 2020 đến hết tháng 6/2021, đã chi 21,5 nghìn tỉ đồng, trong đó: đã chi 8,4 nghìn tỉ đồng cho công tác phòng ,chống dịch COVID-19 (mua vắc-xin, vật tư, trang thiết bị y tế, hỗ trợ các đối tượng bị cách ly, phụ cấp cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch) và chi 13,1 nghìn tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
NSNN  đã chi 4,65 nghìn tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm cho phòng chống dịch bệnh. 

Cũng theo Bộ Tài chính, để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ mua và sử dụng vắc-xin tiêm phòng COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bổ sung 1.237 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí 13,3 nghìn tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 và thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 để huy động tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đến nay, Quỹ vắc-xin đã huy động được khoảng 8 nghìn tỉ đồng, một số địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động đóng góp để đảm bảo nguồn kinh phí mua vắc-xin phòng COVID-19 khoảng 2,5 nghìn tỉ đồng, tổng cộng nguồn lực khoảng 25 nghìn tỉ̉ đồng.

Đến ngày 30/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sử dụng 7,65 nghìn tỉ đồng để mua và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch và đảm bảo nguồn kinh phí NSNN để thực hiện các chính sách này.

Nguyễn Anh