Theo trả lời của lãnh đạo Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM, công ty luôn nghiêm túc thực hiện theo quy định của Nhà nước, các Báo cáo tài chính hằng năm luôn được kiểm toán độc lập và gửi cho các cơ quan quản lý Nhà nước và được giám sát chặt chẽ. Trong quá trình Công ty hoạt động luôn có các cơ quan Nhà nước kiểm tra: Thanh tra Bộ tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...

Lý giải cho việc chênh lệch khoản tiền gửi ngân hàng, kỳ hạn gửi so với các Công ty xổ số khác, Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM cho biết lượng tiền cần thiết để chi trả các hoạt động kinh doanh chính phải đảm bảo đủ để trả ngay các khoản trả thưởng cho người trúng xổ số, nộp ngân sách Nhà nước, trả tiền hoa hồng cho đại lý, chi các khoản phí thường xuyên cho hoạt động...Vì vậy, tiền lãi thu được từ việc gửi Ngân hàng có sự chênh lệch giữa các Công ty về hoạt động xổ số.

Cụ thể là công ty  XSKT TP HCM xổ 1 tuần 2 kỳ, tính ra 1 tháng xổ 8 kỳ xổ số, nên mức độ quay vòng vốn nhanh hơn để chi trả thưởng cho người trúng số, trong khi đó các công ty khác chỉ xổ 1 tuần 1 kỳ. Vì thế, tại Công ty XSKT TP HCM có mức độ quay vòng dòng tiền nhanh hơn để chi trả giải thưởng cho người trúng.

Bên cạnh đó, việc quay vòng liên tục ảnh hưởng đến hoạt động chi thường xuyên của Công ty như việc in ấn hay chi trả tiền hoa hồng cho các đại lý nhiều hơn, tiền thuế và  các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của công ty cũng nhiều hơn.

leftcenterrightdel
Công ty TNHH XSKT TP HCM. 

Trước đó, thông tin Báo Bảo vệ Pháp luật đưa ngày 8/4/2020 về việc có sự bất thường trong khoản tiền lãi thu được từ số tiền gửi hơn 1.500 tỉ đồng thì lãnh đạo Công ty cho biết đây là một sự việc hết sức bình thường. 

Các báo cáo tài chính thường niên về hoạt động của Công ty luôn được công khai, minh bạch trên website. Cụ thể, theo số liệu hoạt động năm 2019, lượng tiền bắt buộc chi trả hoạt động 1 tháng của Công ty được tính  như sau: trả thưởng cho người chơi trúng thưởng là 405 tỉ đồng (45 tỉ 1 kỳ x toán 9 kỳ), nộp ngân sách Nhà nước tiền thuế hàng tháng: 182 tỉ đồng (10% thuế GTGT và 15% thuế TTĐB) và nộp thuế quý : 300 tỉ đồng (thuế TNDN và nộp LNCL  nộp 3 tháng 1 lần), chi tiền hoa hồng đại lý 15%: 120 tỉ đồng, cùng với các khoản chi thường xuyên (chi tiền in vé, các khoản chi hoạt động hằng ngày của Công ty, chi lương...) là 30 tỉ đồng.

Như vậy, lượng tiền cần thiết phải chi trả hàng tháng bình quân tổng cộng là: 837 tỉ đồng. Theo đó, khoản tiền vốn còn lại của Công ty là 750 tỉ đồng. Để sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả, lãnh đạo Công ty đã gửi ngân hàng từ gửi không kì hạn sang gửi có kì hạn để có mức lãi suất tốt nhất (lãi không kì hạn bình quân các Ngân hàng 0.3%/1 năm, mức lãi suất có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong năm 2019 từ 5% đến 5,5%).

Công ty đã lựa chọn những Ngân hàng Thương mại có uy tín lớn và có lãi suất tốt để gửi tiền và mang lại nguồn lợi nhuận tốt nhất cho Công ty như: BIDV, Agribank, Vietinbank, Eximbank... Việc gửi tiền được thực hiện chặt chẽ và đúng quy định như lập hợp đồng tiền gửi, đối chiếu để xác thực tiền đã vào hệ thống Ngân hàng. Công ty quản lý theo dõi phản ánh để ghi nhận theo quy định chế độ hạch toán kế toán và các quy định quản lý tài chính Nhà nước.

Trong các năm 2017 và 2018 Công ty đã thu được kết quả như sau:

Năm 2017: tiền và tương đương tiền gửi tổng cộng là 1.439 tỉ đồng, trong đó bao gồm tiền mặt là 16 tỉ đồng và tiền gửi không kỳ hạn là 769 tỉ đồng, tiền gửi có kỳ hạn là 653 tỉ đồng. Doanh thu tiền lãi thu được là 36 tỉ đồng với lãi suất từ 4,6% đến 5%/ năm. Với tiền gửi không kỳ hạn bình quân thực hiện là 660 tỉ đồng/tháng, kế hoạch là 730 tỉ đồng/tháng.

Năm 2018: tổng số tiền và tương đương tiền là 1.611 tỉ đồng với lãi suất từ 4,8% đến 5,1%/năm thì doanh thu tiền lãi thu được là 36 tỉ đồng. Năm 2019: tiền và tương đương tiền 1.654 tỉ đồng với lãi suất tăng nhẹ từ 5% đến 5,3%/ năm thì việc số tiền gửi được trong báo cáo doanh thu 6 tháng 2019 giai đoạn này là báo cáo số liệu tạm thu của 6 tháng đầu năm là 15,8 tỉ, khi doanh thu tiền lãi đủ chu kỳ thì số tiền lãi thu về của năm 2019 là 42 tỉ đồng.

Liên quan tới việc Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM thu lãi về 15,8 tỉ đồng từ số tiền gửi là hơn 1.500 tỉ đồng, PV đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty để lắng nghe lời “trần tình” từ những người trong cuộc với một ngành nghề khá đặc thù như xổ số.

Ý kiến của Luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được UBND Thành phố phê duyệt, tài sản của Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM bao gồm: Tài sản cố định (tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn), tài sản lưu động (tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản lưu động khác và chi sự nghiệp), được hình thành từ vốn điều lệ của Công ty, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác do Công ty quản lý sử dụng (Điều 12.1.c). Theo đó, Công ty được quyền quản lý, sử dụng vốn và tài sản để kinh doanh nhưng đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập, không ảnh hưởng đến mục tiêu hoạt động của Công ty và định kỳ báo cáo tình hình sử dụng tài chính với Chủ sở hữu và các cơ quan có nhà nước có liên quan. Ngoài ra, khi sử dụng vốn, tài sản Công ty còn phải tuân thủ Quy chế quản lý tài chính theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước.

Thực tế, khi hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn có một lượng tiền lưu động nhất định để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được Hội đồng Thành viên và Chủ sở hữu phê duyệt. Khoản tiền này thường được nộp vào tài khoản thanh toán của Công ty và được hưởng lãi suất ngân hàng không kỳ hạn (rất thấp). Do vậy, một số Công ty sử dụng một phần khoản tiền trên để gửi tiết kiệm ngắn hạn (từ 1 đến 3 tháng) nhằm hưởng lãi suất cao hơn lãi suất không kỳ hạn. Việc gửi tiết kiệm nói trên chỉ là sự cân đối tài chính dựa vào kế hoạch kinh doanh chứ không phải là một hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp và không trái với quy định pháp luật. Trong những trường hợp trên nguyên tắc bảo toàn tài sản luôn đặt lên hàng đầu chứ không phải số tiền lãi thu về nhiều hay ít.

Tuấn Anh