leftcenterrightdel
Trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 109,62 tỉ USD, tăng hơn 14%. (Ảnh minh họa)

Với kết quả trên, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lũy kế trong 2 tháng từ đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 109,62 tỉ USD, tăng 14,2%, tương ứng tăng 13,60 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 54,52 tỉ USD, tăng 11,7% (tương ứng tăng 5,71  USD) và trị giá nhập khẩu đạt gần 55,10 tỉ USD, tăng 16,7% (tương ứng tăng 7,89 tỉ USD).

Như vậy, sau khi thặng dư ngay trong tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2022 đã đổi chiều, với mức nhập siêu 1,96 tỉ USD. Tính chung trong 2 tháng từ đầu năm 2022, cả nước đã nhập siêu 581 triệu USD.

Hoạt động xuất nhập khẩu như trên đã tác động đến số thu ngân sách nhà nước (NSNN). Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/2/2022 đến ngày 28/2/2022, thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 26.201 tỉ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/2/2022 đạt 69.250 tỉ đồng, bằng 19,7% dự toán, bằng 18,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 24,45% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyễn Anh