leftcenterrightdel
9 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt hơn 483 tỉ USD. Ảnh minh họa 

Theo Tổng cục Hải quan, với kết quả ước tính trên thì trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt hơn 483 tỉ USD, tăng mạnh 24,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt trên 240 tỉ USD, tăng 18,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 242,65 tỉ USD, tăng 30,5%.

Về cán cân thương mại hàng hóa, cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021, ước tính thặng dư 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 9 tháng đầu năm 2021 lên 2,13 tỉ USD.

Đáng nói, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 9/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 38,15 tỉ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước 20 tỉ USD, giảm 0,1% so với tháng trước, còn nhập khẩu là 18,15 tỉ USD, giảm 1,5%.

Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đã tác động đến số thu ngân sách nhà nước. Tổng Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/9 đến ngày 30/9/2021 đạt 25.604 tỉ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/9/2021 đạt 285.624 tỉ đồng, bằng 90,6% dự toán được giao, bằng 86,29% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính trong 9 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI  có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 33,58 tỉ USD, chiếm 69% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 27,9 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 176,65 tỉ USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 159 tỉ USD, tăng 33,6%.

Về các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, trong tháng 9/2021, mặt hàng dầu thô ước đạt 96 triệu USD, giảm 65,7% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 2,1 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,121 tỉ USD, giảm 46% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Anh