leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu ngày hôm nay tiếp tục giảm giá nhẹ so với giá hiện hành.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này, mặc dù giá thế giới của mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa tăng nhưng do tỷ giá USD/VND của ngân hàng Vietcombank (mức tỷ giá dùng để tính giá cơ sở xăng dầu) giảm nên giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu đều giảm. Nhằm hỗ trợ giảm giá các mặt hàng xăng dầu, góp phần bình ổn thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, liên bộ Công thương – Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu; tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu để giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động phù hợp với xu hướng biến động của tổng hợp các yếu tố cấu thành trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, về trích lập Quỹ BOG: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít, dầu điêzen ở mức 800 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ 19.975, giảm 371 đồng/lít so với giá hiện hành;

Giá xăng RON95-III có giá bán là 20.707 đồng/lít giảm 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành;

Về giá dầu điêzen 0.05S, có giá bán không cao hơn 21.601đồng/lít (giảm 69 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Ngoài ra, giá dầu hỏa tại kỳ điều hành này không cao hơn 21.836đồng/lít, giảm 65 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Giá dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.863đồng/kg (giảm 153đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Nguyễn Anh