leftcenterrightdel
 Giá xăng RON95-III bán lẻ  tại kỳ điều hành hôm nay tăng 1.111 đồng/lít.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương – Tài chính đã điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu. Việc điều chỉnh này tác động làm tăng mức giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E5RON 92: 22 đồng/lít; xăng RON95: 149 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 726 đồng/lít; dầu hỏa: 47 đồng/lít; dầu mazut 180cst 3,5S: 0 đồng/kg.

Để hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu điêzen và dầu hỏa; giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 và dầu mazut; không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Về trích lập Quỹ BOG dầu:Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít),dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước) và dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước là 500 đồng/kg). Không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG  xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.711 đồng/lít (tăng 838 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 1.156 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ là 23.867 đồng/lít (tăng 1.111 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S có giá không cao hơn 24.983 đồng/lít (giảm 87 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá bán lẻ dầu hỏa là 24.747 đồng/lít (tăng 964 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) và dầu mazut 180CST 3.5S là 14.760 đồng/kg (tăng 678 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Thời gian thực hiện: Trích lập Quỹ BOG  xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày hôm nay (11/11/2022).

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn  15h  ngày 11/11/2022 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15h ngày 11/11 đối với các mặt hàng giảm giá.

 

Nguyễn Anh