leftcenterrightdel
Giá xăng dầu hôm nay giảm nhẹ so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, Bộ Công thương cho hay, kỳ điều hành này, để hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định thực hiện trích lập Qũy BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít, dầu mazut ở mức 300 đồng/kg; tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu để giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động phù hợp với xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới.

Về trích lập Quỹ BOG: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít (kỳ trước trích lập 200 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít (như kỳ trước), dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không trích lập), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời, không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.671 đồng/lít (giảm 40 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 23.787 đồng/lít (giảm 80 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ là 24.801 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa tại kỳ điều hành này có giá bán là 24.640 đồng/lít (giảm 107 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Mặt hàng duy nhất tăng giá là dầu mazut 180CST 3.5S, theo đó, giá bán lẻ là 14.785 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, việc trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h ngày 21/11/2022.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 21/11/2022 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15h ngày 21/11/2022 đối với các mặt hàng giảm giá.

Nguyễn Anh