Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, sáp nhập đối với 12 Chi cục Thuế huyện trên địa bàn Hà Nội thành Chi cục Thuế khu vực theo lộ trình từ năm 2018 – 2020. Theo đó, mỗi năm sẽ sắp xếp 4 Chi cục Thuế cấp huyện thuộc Cục Thuế Hà Nội.

Cục Thuế Hà Nội cho hay, thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại Chi cục Thuế theo khu vực, đơn vị này đã rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy, hiệu quả công tác quản lý thuế tại các chi cục thuế. 

Cụ thể, Cục cũng đã có văn bản báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội về chủ trương sắp xếp bộ máy tổ chức của Cục và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2018. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực để xây dựng kế hoạch thực hiện, xây dựng đề án và có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị đầu mối thực hiện đảm bảo theo lộ trình các chi cục thuế sắp xếp trong năm 2018 xong trước 1/7/2018.

Cục Thuế Hà nội cũng khẳng định, việc sắp xếp các chi cục sẽ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như không gây xáo trộn lớn về tổ chức, nhân sự và bộ máy hoạt động được thông suốt.

PV