Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Đức Tiến Lê (viết tắt là Công ty Đức Tiến Lê, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) do ông Lê Minh Đức làm Giám đốc, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
  Ảnh minh họa.

Nội dung quyết định cho hay, Công ty Đức Tiến Lê đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm: Không vận hành đối với công trình xử lý chất thải. Theo đó, từ ngày 11/5/2023 đến hết ngày 20/5/2023, doanh nghiệp này không vận hành hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê tại thôn 9 (xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức).

Mặt khác, doanh nghiệp này không thực hiện nội dung về quan trắc nước thải định kỳ theo quy định. Cụ thể, từ khi đưa trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê đi vào hoạt động từ tháng 10/2019 đến nay, Công ty Đức Tiến Lê không thực hiện nội dung quan trắc nước thải định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt vào ngày 9/11/2017.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp này xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường. Cụ thể, Công ty Đức Tiến Lê đã xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi tại trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, với thông số pH = 10,5 nằm ngoài ngưỡng cho phép. Chỉ tiêu TSS vượt 6,69 lần, chỉ tiêu COD vượt 13,33 lần, chỉ tiêu tổng N vượt 7,35 lần...

Công ty Đức Tiến Lê còn không kê khai thu, nộp phí với cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, từ khi đưa Dự án trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê đi vào hoạt động từ tháng 10/2019 đến nay, doanh nghiệp này không thực hiện kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định xử phạt Công ty TNHH Đức Tiến Lê tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Đồng thời, đình chỉ hoạt động trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê tại thôn 9, xã Đắk Búk So, trong thời gian 4,5 tháng (kể từ ngày 15/6 đến ngày 30/10/2023) theo quy định. 

Ngoài ra, UBND tỉnh còn buộc Công ty Đức Tiến Lê thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và chi trả các khoản phí trưng cầu đo đạc theo quy định./.

Nguyễn Chính