Cụ thể, Công ty TNHH GFT Việt Nam bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 3 lần thải lượng nước thải từ 400 m³/ngày đến dưới 600 m³/ngày.

leftcenterrightdel
Quyết định xử phạt Công ty TNHH GFT Việt Nam về việc xả thải ra môi trường. 

Trước đó, vào ngày 27/10/2021, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH GFT Việt Nam xả nước thải có thông số môi trường vượt mức B, QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Coliform vượt 2,2 lần) thông số cho phép với thải lượng là 518,06 m3/ngày.

Ngoài bị xử phạt hành chính số tiền trên, Công ty TNHH GFT Việt Nam phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với nước thải và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hải Dương; buộc Công ty TNHH GFT Việt Nam phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định và phân tích đối với mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH GFT Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty TNHH GFT Việt Nam chuyên sản xuất đồ chơi, trò chơi và các sản phẩm từ nhựa plastic./.

 

Bình Minh