Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ 14h ngày 8/6, sẽ thực hiện cách ly tại nhà khi đến tỉnh Lâm Đồng đối với những người về từ các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg. Cách ly tập trung đối với những người về từ các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và các địa điểm dịch tễ có ca COVID-19 dương tính.

Các trường hợp đi về từ vùng chưa có dịch tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đối với vận chuyển hành khách, được hoạt động trở lại nhưng phải chấp hành một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, đối với vận tải hành khách từ tỉnh Lâm Đồng đến các địa phương khác yêu cầu phải chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 của địa phương vận chuyển hành khách đến.

Hành khách từ địa phương khác về tỉnh Lâm Đồng thì hành khách phải thực hiện 5K và phải chấp hành việc cách ly theo quy định từng nơi. Riêng lái xe phải thực hiện các biện pháp phòng dịch như lái xe vận chuyển hàng hóa.

Đến ngày 8/6, toàn tỉnh Lâm Đồng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Toàn tỉnh đang thực hiện cách ly 2.502 trường hợp./.

Phương Thảo