leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng dầu hầu hết đều tăng.

Cụ thể, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Trích lập Quỹ BOG đối với dầu madút, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Theo đó, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa. Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa, trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.171 đồng/lít (tăng 753 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.236 đồng/lít;
Giá xăng RON95-III bán lẻ kỳ điều hành này không cao hơn 23.407 đồng/lít (tăng 925 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.376 đồng/lít (tăng 182 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 20.544 đồng/lít (tăng 08 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 15.494 đồng/kg (giảm 14 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

 Thời gian điều chỉnh áp dụng từ 15h ngày 25/1/2023.

 

PV