leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu kỳ điều hành hôm nay, các mặt hàng đều giảm giá.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Trích lập Quỹ BOG đối với dầu madút, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa, trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 bán lẻ là 21.006 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 911 đồng/lít;

Xăng RON95-III tại kỳ điều hành này không cao hơn 21.916 đồng/lít (giảm 232 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá bán lẻ dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.368 đồng/lít (giảm 420 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 19.957 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Còn giá dầu madút 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 15.495 đồng/kg (giảm 190 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa, trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15h ngày 4/1/2024.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 4/1/2024.

Nguyễn Anh