leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành ngày 20/6, giá xăng tăng nhẹ so với giá hiện hành.

Cụ thể, kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.508 đồng/lít (tăng 198 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 958 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 22.466 đồng/lít (tăng 231 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Về giá dầu, mặt hàng dầu điêzen 0.05S bán lẻ không cao hơn 20.360 đồng/lít (tăng 720 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Ngoài ra, mặt hàng dầu hỏa bán lẻ kỳ điều hành hôm nay có giá bán không cao hơn 20.356 đồng/lít (tăng 497 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.223 đồng/kg (tăng 334 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Về thời gian thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 20 tháng 6 năm 2024.


Nguyễn Anh