leftcenterrightdel
 Giá dầu madút 180CST 3.5S giảm giá gần 400 đồng/kg. (Ảnh minh họa)

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ là 21.310 đồng/lít (tăng 169 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 925 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ tại kỳ điều hành này không cao hơn 22.235 đồng/lít (tăng 258 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.640 đồng/lít (tăng 218 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Còn giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 19.859 đồng/lít (tăng 302 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Duy nhất tại kỳ điều hành này, dầu madút 180CST 3.5S là mặt hàng giảm giá. Theo đó, giá bán lẻ là 16.889 đồng/kg (giảm 396 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Về thời gian thực hiện, trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 13/6/2024.

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 13/6/ 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15h ngày 13/6/2024 đối với mặt hàng tăng giá.


Nguyễn Anh