leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành này, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 250 đồng/kg, so với giá cơ sở hiện hành. 

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động chi phí kinh doanh định mức áp dụng trong giá cơ sở xăng dầu, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.282 đồng/lít (giảm 179 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.012 đồng/lít;

Đối với mặt hàng xăng RON95-III, giá bán lẻ không cao hơn 23.294 đồng/lít (giảm 258 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Mặt hàng dầu điêzen 0.05S tại kỳ điều hành ngày hôm nay, giá bán lẻ  là 20.834 đồng/lít (giảm 342 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa có giá bán lẻ không cao hơn 21.038 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Trong kỳ điều hành này, dầu madút 180CST 3.5S là mặt hàng duy nhất tăng giá, với mức tăng là 250 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành. Theo đó, giá bán lẻ  mặt hàng này là 17.784 đồng/kg

Về thời gian thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày 11/7/2024.

Cũng theo Bộ Công thương, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 11/7/2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15h ngày 11/7/2024 đối với mặt hàng tăng giá.


Nguyễn Anh