leftcenterrightdel
 Xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay tiếp tục tăng giá nhẹ so với trước. (Ảnh minh họa)

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động chi phí kinh doanh định mức áp dụng trong giá cơ sở xăng dầu, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định: Không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Về giá bán lẻ, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.461 đồng/lít (tăng 447 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.091 đồng/lít;

Giá bán lẻ xăng RON95-III tại kỳ điều hành này: không cao hơn 23.552 đồng/lít (tăng 542 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S bán lẻ có mức giá là 21.176 đồng/lít (tăng 487 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Ngoài ra, giá bán lẻ mặt hàng dầu hỏa: không cao hơn 21.216 đồng/lít (tăng 602 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.534 đồng/kg (tăng 88 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 4/7/2024.

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 4/7/2024.

 

 


PV