Cụ thể, 2 dự án được thanh tra là Tòa nhà CT2 - 105 Khu đô thị mới Văn Khê (Hà Đông) mở rộng và dự án Nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất N023 nằm dọc trục đường 5 kéo dài, do Công ty Hải Phát Thủ Đô làm chủ đầu tư. Kết quả thanh tra tại dự án Tòa nhà CT2 - 105 Khu đô thị mới Văn Khê mở rộng cho thấy, đến tháng 10/2019, chủ đầu tư đã bàn giao 328/752 căn hộ khi công trình chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

leftcenterrightdel
 Công trình do Công ty Hải Phát Thủ đô thực hiện tại Khu đô thị mới Văn Khê.

Ngày 24/10/2019, UBND quận Hà Đông đã ban hành Quyết định số 4261 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hải Phát Thủ đô. Mức tiền phạt là 75 triệu đồng, với các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đang tạm dừng việc bàn giao căn hộ cho khách hàng. Chủ đầu tư chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Tổng kinh phí bảo trì phải thu theo diện tích được duyệt trên 17,4 tỉ đồng, trong đó, kinh phí bảo trì phần căn hộ đã thu của khách hàng trên 14,5 tỉ đồng, kinh phí bảo trì còn phải thu phần thương mại trên 2,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chủ đầu tư không mở tài khoản gửi kinh phí bảo trì theo quy định mà đã gửi kinh phí bảo trì vào tài khoản ngân hàng chung của chủ đầu tư. 

Tại dự án nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất N023 nằm dọc trục đường 5 kéo dài, từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2020, chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho khách hàng khi công trình chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Ngày 26/2/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hải Phát Thủ đô. Ngày 7/7/2020, công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng tháng 12/2020 (thời điểm thanh tra), chủ đầu tư vẫn đang chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

Tổng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo diện tích được duyệt trên 33,3 tỉ đồng, trong đó, phí bảo trì phần căn hộ đã thu của khách hàng trên 33 tỉ đồng, số kinh phí bảo trì còn phải thu của phần thương mại trên 209 triệu đồng. Chủ đầu tư không mở tài khoản gửi kinh phí bảo trì theo quy định mà đã gửi kinh phí bảo trì vào tài khoản ngân hàng chung của chủ đầu tư. Theo Kết luận thanh tra, chủ đầu tư không mở tài khoản kinh phí bảo trì để gửi tại 2 dự án được thanh tra là chưa thực hiện đúng nội dung hợp đồng mua bán căn hộ và khoản 1 Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư.

Đối với phần diện tích khu thương mại tại dự án nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất N023 nằm dọc trục đường 5 kéo dài, còn trên 209 triệu đồng chủ đầu tư không đóng vào tài khoản kinh phí bảo trì là trái với khoản 1 Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư. Bên cạnh những vi phạm, tồn tại nêu trên, kế hoạch bảo trì mà chủ đầu tư vạch ra cũng thiếu 1/5 nội dung, trái với Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng. 

Ngày 7/1/2021, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTr xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hải Phát Thủ đô về hành vi quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định, buộc chủ đầu tư hoàn trả phần kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty Hải Phát Thủ đô xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và khắc phục các tồn tại, thiếu sót đã được Đoàn thanh tra chỉ ra; buộc gửi số tiền gốc và lãi (tính từ thời điểm bắt đầu thu kinh phí bảo trì ngày 7/12/2018 đến ngày gửi tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì) đối với số tiền gốc trên 14,5 tỉ đồng tại Tòa nhà CT2 - 105 Khu đô thị mới Văn Khê mở rộng. 

Buộc gửi số tiền gốc và lãi (tính từ thời điểm bắt đầu thu kinh phí bảo trì ngày 10/12/2019 đến ngày gửi tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì) đối với số tiền gốc trên 33 tỉ đồng tại dự án Nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất N023 nằm dọc trục đường 5 kéo dài. Buộc đóng tiền gốc và lãi (tính từ thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng ngày 7/7/2020 đến ngày gửi tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì) đối với số tiền trên 209 triệu đồng kinh phí bảo trì Khu thương mại tại chung cư N023, gửi có kỳ hạn để quản lý theo quy định. Thông báo đến Sở Xây dựng Hà Nội để biết về việc gửi kinh phí bảo trì vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm theo quy định.

Hoài Thu