Thanh tra TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kết luận số 14/KL-TT về việc thanh tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại UBND phường Long Phước.

Theo kết luận thanh tra, qua kiểm tra hồ sơ, hiện trạng 12 trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch của cá nhân, ghi nhận 8 trường hợp vẫn còn tồn tại các công trình lấn chiếm sông, kênh, rạch do UBND phường quản lý.

leftcenterrightdel
 Một khu vui chơi, ẩm thực vi phạm trật tự xây dựng.

Kiểm tra hiện trạng tại 12 khu đất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ ẩm thực, lưu trú, du lịch trên địa bàn phường ghi nhận 4 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm sông, rạch, gồm: Công trình của Công ty TNHH Long Phước Invest; Công ty TNHH Viet Gangz Glamping Club; Hộ kinh doanh A New Day Glamping East Saigon; Doanh nghiệp tư nhân Thương mại – Dịch vụ SAVORA...

Thanh tra TP Thủ Đức phát hiện các trường hợp lấn chiếm sông, rạch mà UBND phường Long Phước không kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định. Đơn cử như trường hợp ông N.N.H xây dựng không phép và lấn chiếm rạch tại thửa đất số 1655, tờ bản đồ số 56, bản đồ địa chính 2003, hẻm 16, đường 9, khu phố Phước Hậu.

UBND phường Long Phước đã không lập biên bản vi phạm hành chính, không ban hành hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không ban hành quyết định cưỡng chế là vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi bổ sung năm 2020 và không kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi bổ sung năm 2020.

Bênh cạnh đó, UBND phường Long Phước không ban hành quyết định cưỡng chế mà ban hành kế hoạch thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị là không đúng quy định. Ngoài ra, không thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm 10 Mục IV của Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND TP Thủ Đức về triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trách nhiệm những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về UBND phường Long Phước, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường được phân công phụ trách địa bàn; cán bộ Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức phụ trách địa bàn phường Long Phước.

Thanh tra TP Thủ Đức kiến nghị Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Long Phước tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Đức, Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức lập kế hoạch, tổ chức xử lý dứt điểm, tháo dỡ các công trình vi phạm xây dựng và các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng. Bên cạnh đó, thường xuyên, tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm tra, sớm phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép và các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thủ Đức thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp cùng với UBND các phường trong việc đề xuất ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm.

Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức tăng cường công tác tuần tra địa bàn, phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trong công tác phát hiện, xử lý trong công tác trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền./.

Đại Lánh