Đoàn Thanh tra tỉnh đã chọn 8 hồ sơ dự án còn nợ tiền sử dụng đất đến thời điểm ngày 31/8/2018 với tổng số tiền là 273.991.545.390 đồng, để kiểm tra việc đôn đốc, thu nợ tiền sử dụng đất. Qua kiểm tra, có 2 hồ sơ với tổng số tiền sử dụng đất còn nợ là 68.283.485.831 đồng đã được Cục Thuế đưa vào nợ chờ điều chỉnh theo quy định. Đối với 6 dự án còn lại với tổng số tiền sử dụng đất còn nợ là 205.708.059.559 đồng.

Riêng Dự án Xây dựng Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư, ngày 27/12/2017, Cục Thuế đã có Thông báo số 1727 về việc thu tiền sử dụng đất. Trong đó, số tiền sử dụng đất phải nộp là 374.201.060.000 đồng, số tiền bồi thường được khấu trừ là 91.064.665.836 đồng. Tính đến ngày 05/9/2018, Công ty đã nộp số tiền là 194.500.000.000 đồng, số tiền sử dụng đất còn phải nộp là 88.636.394.164 đồng. 

Sau khi làm việc với Đoàn Thanh tra, đến ngày 06/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã nộp hết số tiền sử dụng đất còn nợ là: 88.636.394.164 đồng. Hiện Công ty Cổ phần Đầu tư LDG còn phải nộp số tiền chậm nộp tại Thông báo số 8370/TB-CT ngày 07/11/2018 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai với số tiền là: 11.231.743.235 đồng. 

Đối với Dự án Xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty TNHH Nhật Tường làm chủ đầu tư, ngày 07/9/2018, Cục Thuế đã thông báo số tiền quá hạn nộp phải đề nghị cưỡng chế nợ thuế là: 4.131.912.586 đồng và số tiền chậm nộp là: 6.827.419.683 đồng. Tổng cộng số tiền Công ty TNHH Nhật Tường còn phải nộp là: 10.959.332.269 đồng. 

leftcenterrightdel
Dự án Công viên nghĩa trang do Công ty TNHH Xây dựng nghĩa trang Long Thành làm chủ đầu tư. 

Tuy nhiên, ngày 22/6/2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Nhật Tường chuyển mục đích sử dụng diện tích 47.056,0m2 từ đất sản xuất kinh doanh sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, chấp thuận điều chỉnh diện tích chuyển mục đích của Công ty TNHH Nhật Tường từ 20.607,0m2 thành 22.870,7m2 sang sử dụng vào mục đích đất ở. Như vậy, từ khi ban hành quyết định điều chỉnh đến thời điểm thanh tra đã hơn 03 năm nhưng chưa xác định lại nghĩa vụ tài chính. Do Cục Thuế chưa nhận được phiếu chuyển thông tin của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nên không có cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH Nhật Tường. 

Đối với Dự án Xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Long Đức, huyện Long Thành do Công ty TNHH Xây dựng nghĩa trang Long Thành (tên cũ là Công ty TNHH Xây dựng nghĩa trang Long Đức) làm chủ đầu tư, ngày 28/11/2016, Cục Thuế tỉnh này đã có thông báo số tiền sử dụng đất của Công ty phải nộp là 80.452.829.600 đồng; Sau đó, Cục thuế đã ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp; tính đến ngày 16/8/2018 của Công ty là 94.137.855.915 đồng; 

Như vậy, đối với 3 dự án trên của 03 chủ đầu tư, theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Quản lý thuế năm 2006 thì sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế phải thực hiện cưỡng chế nhưng đến nay, Cục Thuế chưa thực hiện cưỡng chế là chưa đúng quy định. 

Thanh tra đối với Dự án Xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn làm chủ đầu tư. Theo đó, đến ngày 08/11/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn nộp số tiền sử dụng đất là 1.000.000.000 đồng, số tiền sử dụng đất còn nợ là 13.552.913.100 đồng. 

Đối với Dự án Xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Bái Tử Long làm chủ đầu tư. Theo đó, Công ty Cổ phần Bái Tử Long được UBND tỉnh giao đất theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 để đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Diện tích giao 71.744,8m2 đất, trong đó: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 33.313,4m2 đất sử dụng vào mục đích đất ở. 

Sau khi làm việc với Đoàn Thanh tra, đến ngày 31/10/2018, Công ty đã nộp số tiền sử dụng đất còn nợ là 3.500.215.900 đồng, Công ty còn nợ tiền chậm nộp là 2.976.623.095 đồng.

Đối với Dự án Xây dựng nghĩa trang Long Tịnh Độ Viên tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Phúc Minh làm chủ đầu tư, ngày 10/8/2018, Cục Thuế có Thông báo số 5726/TB-CT thông báo số tiền nợ đến hạn cưỡng chế là 14.433.794.209 đồng. Ngày 24/9/2018, Cục Thuế có Quyết định số 1551/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

 Làm việc với thanh tra, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có ý kiến về biện pháp cưỡng chế tiếp theo: Xác minh, thu thập thông tin để cưỡng chế hóa đơn. Nếu cưỡng chế hóa đơn không được, thực hiện các bước cưỡng chế tiếp theo, cụ thể: cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác năm giữ; cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề. 

Kết luận thanh tra chỉ rõ, qua kiểm tra việc đôn đốc, thu nợ tiền sử dụng đất thể hiện Cục Thuế có đôn đốc việc thu nợ, tuy nhiên chưa triệt để, chưa tiến hành cưỡng chế đối với 05 đơn vị chậm nộp tiền sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Quản lý thuế năm 2006. 

Xuân Hưng