leftcenterrightdel
 Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất đấu giá phải có hạ tầng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 19/8/2018, UBND quận Dương Kinh có Quyết định số 1199/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 8 vị trí đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường Anh Dũng, Hưng Đạo và Hòa Nghĩa. Trong đó, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất số 1, tổ dân phố số 9, phường Hưng Đạo phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 25/7/2019, UBND TP Hải Phòng có Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND quận Dương Kinh tại tổ dân phố số 9, phường Hưng Đạo và phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở.

Ngày 28/7/2019, UBND quận Dương Kinh có Quyết định số 909/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại phường Hưng Đạo và Hòa Nghĩa, trong đó giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Dương Kinh phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đấu giá.

Cùng trong ngày 29/7/2019, UBND quận Dương Kinh đã ban hành 2 văn bản, đó là Quyết định số 908/QĐ-UBND về phê duyệt phương án đấu giá đất và Quyết định số 910/QĐ-UBND về phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại phường Hưng Đạo, Hòa Nghĩa.

Trong các Quyết định của UBND quận Dương Kinh đều ghi rõ các khu vực đấu giá đất đã được đền bù, giải phóng mặt bằng; khu đất đã có sẵn cơ sở hạ tầng và dự kiến trong tháng 8 năm 2019 tổ chức đấu giá; trong đó có khu đất số 01, tại tổ dân phố số 09, phường Hưng Đạo (Từ lô A1 đến lô A39 - với tổng diện tích 2.574 m2), giá khởi điểm cao nhất là 2.200.000 đồng/m2, thấp nhất là 1.550.000 đồng/m2.

Căn cứ vào các phương án đấu giá được phê duyệt, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Dương Kinh đã triển khai tổ chức đấu giá; ký hợp đồng với Công ty Đấu giá hợp danh HP. Auserco thực hiện cuộc bán đấu giá.

Theo đó, từ đầu tháng 7 năm 2019, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Dương Kinh và Công ty Đấu giá hợp danh HP. Auserco thông báo bán hồ sơ đấu giá đất tại phường Hưng Đạo, Hòa Nghĩa, trong đó có 39 lô đất tại khu đất số 1 tại tổ dân phố số 9, phường Hưng Đạo, trong hồ sơ có ghi rõ đấu giá đất đã có sẵn hạ tầng.

leftcenterrightdel
 Khu đất chưa có hạ tầng nhưng quận Dương Kinh đã tổ chức đấu giá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, có trên 600 tổ chức và cá nhân mua hồ sơ tham gia đấu giá 39 lô đất tại khu đất số 1, tổ dân phố số 9, phường Hưng Đạo và đã thực hiện đặt trước tiền theo quy định và theo kế hoạch ngày 22/8/2019 tổ chức mở hồ sơ đấu giá.

Tuy nhiên, ngày 22/8/2019, UBND quận Dương Kinh bất ngờ có Công văn số 1858/UBND-VP về việc tạm dừng đấu giá đất tại khu đất số 1, tổ dân phố số 9, phường Hưng Đạo.

Tiếp đến ngày 23/8/2019, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Dương Kinh có Thông báo số 09/TB-TTPTQĐ về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đất số 1, tổ dân phố số 9, phường Hưng Đạo với lý do “chưa có cơ sở hạ tầng kỹ thuật”, gây ra sự ngỡ ngàng và hoang mang cho các tổ chức và cá nhân đã mua hồ sơ và đặt trước tiền tham gia đấu giá.

Như vậy có thể thấy rằng, để các lô đất tại khu đất số 1, tổ dân phố số 9, phường Hưng Đạo đủ điều kiện tham gia đấu giá chính là phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng một cách cơ bản mới mang ra đấu giá. Nhưng, vì sao UBND quận Dương Kinh lại “sốt sắng” mang những mảnh đất chưa đủ điều kiện ra “bán lúa non” như vậy? Có hay không khuất tất trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Dương Kinh?

 Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

Hoàng Hưng