Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận gửi Bộ TN&MT, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Văn phòng UBND tỉnh, về việc công bố công khai danh sách các dự án có vi phạm pháp Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh.

Văn bản cho biết, qua rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Bình Thuận phát hiện 6 dự án đầu tư vi phạm pháp luật đất đai.

Trong số này, có 4 dự án du lịch chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, gồm: Dự án du lịch Sao Mai, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Du lịch Thạnh Lợi;

Dự án trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Mũi Yến, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, của Công ty TNHH Mũi Yến.

leftcenterrightdel
 Tại khu vực xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận, giáp khu vực biển Cà Ná có 2 dự án du lịch chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng. Ảnh: NH.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Cà Ná, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong của Công ty CP Green Solar Technology ViệtNam;

Dự án khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Châu Lê, xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong, của Công ty TNHH Thương mại và du lịch Châu Lê.

Trong danh sách còn có 2 dự án xăng dầu chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, gồm dự án cửa hàng xăng dầu Hữu Thưởng, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, của Công ty TNHH Xăng dầu Hữu Thưởng; dự án cửa hàng xăng dầu 670, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 314.

Căn cứ quy định tại Điều 64 Luật Đất đai và Điều 15, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Sở TN&MT Bình Thuận đề nghị Bộ TN&MT, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận công bố công khai danh sách các dự án vi phạm pháp luật đất đai nêu trên, trên cổng thông tin điện tử.

PV