leftcenterrightdel
 Tất cả người dân và cán bộ đến làm việc đều được kiểm tra thân nhiệt.

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống dịch. VKSND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Theo đó, ngày 10/3/2020, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đồng chí Lương Phúc Sơn – Viện trưởng làm Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 toàn ngành Kiểm sát 2 cấp tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị đều có bản nội quy phòng chống dịch Covid -19, mỗi CBCC đều phải nâng cao ý thức chung để bảo vệ cộng đồng.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những giải pháp cụ thể thích ứng với cơ quan, đơn vị trong từng nội dung, nhiệm vụ.

Trong đó thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện kiểm sát 2 cấp thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, sử dụng khẩu trang, sát khuẩn y tế tại cổng ra vào đối với công chức, người lao động, công dân và khách đến liên hệ công tác; thực hiện việc sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan, kể cả khi hội họp; hủy bỏ tất cả các cuộc họp trực tiếp nếu có thể thay thế bằng các hình thức khác.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Các Phòng, Viện kiểm sát cấp huyện chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp công chức, người lao động làm việc tại nhà nếu vẫn bảo đảm hoàn thành được nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch.

leftcenterrightdel
Tại trụ sở làm việc được bố trí khu vực riêng để tiếp công dân, nhận hồ sơ 

Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Quảng Ninh còn xây dựng bản nội quy tiếp công dân, tiếp khách đến liên hệ công tác trong thời gian phòng, chống dịch bệnh và đặt tại khu vực cổng ra vào cơ quan, đảm bảo việc tuân thủ thực hiện.

Những người lao động và khách đến cơ quan có thân nhiệt trên 37oC phải báo ngay lãnh đạo Viện để quyết định việc được vào Trụ sở cơ quan làm việc hay làm việc ở nhà, hoặc yêu cầu đi kiểm tra y tế.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức thực hiện việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc.

 VKSND tỉnh Quảng Ninh cũng xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch bệnh và trực tiếp xử lý các công việc phát sinh do dịch bệnh gây ra, tránh bị động trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, chinh xác tính chất nguy hiểm và diễn biến phức tạp của dịch bệnh để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động của Viện kiểm sát 2 cấp.

Văn Hưng