Năm 2021, VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT–VKSTC ngày 31/12/2020, các kết luận của lãnh đạo VKSND tối cao tại các kỳ họp, Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 (khóa XX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ; các đơn vị có tinh thần quyết tâm cao; do đó, kết quả công tác năm 2021 đạt chất lượng rất cao. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt, vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt trên 100% Kế hoạch. Công tác xây dựng Ngành ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực như đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; công tác thanh tra được tăng cường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. 

Công tác thi đua, khen thưởng đạt chất lượng, đúng thành tích, không chạy theo số lượng. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hai cấp Kiểm sát khắc phục hạn chế, khó khăn, đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ; đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời, các đợt thi đua kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm cổ vũ, động viên, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
Đ/c Đinh Hồng Thanh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh, tặng Bằng khen cho VKSND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua, tiêu biểu, dẫn đầu Khối năm 2021.

leftcenterrightdel
Đ/c Đinh Hồng Thanh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nhận chuyển giao Khối trưởng. 
Năm 2022, VKSND tỉnh được các đơn vị bầu là Khối trưởng Khối đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, với nhiệm vụ mới đơn vị cố gắng và phối hợp với thành viên trong Khối phát động và tổ chức thực hiện thành công phong trào thi đua đảm bảo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của từng thành viên trong Khối.
Đỗ Thị Tuyết Nhung