Theo đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 761 tổ chức đảng và 1.947 đảng viên (có 638 cấp ủy viên) về các nội dung: việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện những điều đảng viên không được làm; chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng, 18 đảng viên; cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 47 tổ chức đảng, 81 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 677 tổ chức đảng, 1.378 đảng viên; đảng ủy bộ phận kiểm tra 33 tổ chức đảng, 6 đảng viên; chi bộ kiểm tra 464 đảng viên.

leftcenterrightdel
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: MH

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng cấp dưới (gồm: 8 đảng ủy cơ sở; 3 chi ủy, chi bộ) và 212 đảng viên (có 89 cấp ủy viên) về các nội dung: việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, quy định về những điều đảng viên không được làm… Qua kiểm tra kết luận 6 tổ chức đảng và 184 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã giám sát 889 tổ chức đảng cấp dưới và 2.744 đảng viên (có 878 cấp ủy viên) về các nội dung: việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện dân chủ ở cơ sở; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 9 tổ chức đảng, 7 đảng viên; các Ban của Tỉnh ủy giám sát 36 tổ chức đảng; cấp ủy cấp huyện và tương đương giám sát 117 tổ chức đảng và 181 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 729 tổ chức đảng và 1.945 đảng viên; đảng ủy bộ phận giám sát 1 tổ chức đảng, 14 đảng viên; chi bộ giám sát 597 đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 tổ chức đảng vi phạm (gồm: 1 đảng ủy cơ sở, 3 chi bộ); thi hành kỷ luật 385 đảng viên vi phạm (có 90 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 266, cảnh cáo 50, cách chức 3, khai trừ 66.

Từ những yêu cầu thực tiễn trong đời sống xã hội và chức trách nhiệm vụ được giao, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhằm phát huy tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có trọng tâm, trọng điểm.

Việc tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện dân chủ, khách quan, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Với tinh thần không nể nang, né tránh, không ngại va chạm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh