Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, nhiệm kỳ vừa qua, công tác lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có nhiều đổi mới, không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng; yêu cầu đối với việc lập đề nghị xây dựng dự án đưa vào Chương trình chặt chẽ hơn. Vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc thẩm tra dự án ngay từ khâu lập đề nghị đưa vào Chương trình ngày càng được phát huy. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ, giữa các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và cơ quan, tổ chức có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn… Nhờ đó, phần lớn các dự án được đưa vào Chương trình để trình Quốc hội xem xét, thông qua đã bảo đảm tiến độ, có dự án vượt tiến độ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên làm việc của Quốc hội chiều ngày 21/7.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập và triển khai Chương trình vẫn còn những hạn chế như: việc điều chỉnh Chương trình vẫn còn nhiều, trong đó có không ít dự án được đề nghị bổ sung gần sát kỳ họp Quốc hội, có dự án được đưa vào Chương trình nhưng nội dung chưa đạt được sự đồng thuận, còn nhiều ý kiến khác nhau, phải lùi tiến độ trình Quốc hội hoặc đưa ra khỏi Chương trình để tiếp tục chuẩn bị. Việc gửi hồ sơ dự án cho cơ quan thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội nhiều trường hợp chưa bảo đảm thời gian theo quy định...

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan do trong quá trình phát triển có nhiều vấn đề mới đặt ra, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức thực hiện chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm. Trong lập đề nghị xây dựng luật, một số cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị chưa thực sự chủ động, thiếu sự quan tâm, đầu tư thoả đáng; chưa tuân thủ đúng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chỉ rõ, đây là những vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm nhưng chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan mình; có giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy các kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tán thành với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Theo Tờ trình, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 sau khi điều chỉnh, bổ sung như sau: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021) thông qua 1 dự thảo Nghị quyết; Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) thông qua 1 dự án luật theo quy trình tại một kỳ họp; cho ý kiến 5 dự án luật khác.

Về dự kiến Chương trình năm 2022 cụ thể như sau: Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) thông qua 5 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 ; cho ý kiến 5 dự án luật khác.

Tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) thông qua 4 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3; cho ý kiến 2 dự án luật khác (trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho ý kiến lần 2).

Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, các đại biểu cũng cho rằng cần sớm cụ thể hoá, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là văn kiện, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, cần đề cao công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, cần tập trung trí tuệ của các cơ quan, tổ chức có liên quan vào việc chuẩn bị cũng như triển khai thực hiện Chương trình.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí- Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội, tán thành cao với việc ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện các cam kết quốc tế; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật, nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

leftcenterrightdel
Đại biểu Nguyễn Anh Trí- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội phát biểu thảo luận. 

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị không bổ sung dự án vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội; không trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình những dự án chưa bảo đảm chất lượng, không bảo đảm hồ sơ theo quy định. Không lạm dụng hình thức văn bản nghị quyết để sửa luật. Việc đề xuất xây dựng một luật sửa nhiều luật phải được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế để thúc đẩy sự phát triển nhưng không tạo ra những khó khăn phức tạp mới trong hệ thống pháp luật và trong quá trình thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, soạn thảo một số dự án luật

Kết luận một số nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, sau thời gian thảo luận khẩn trương, sôi nổi, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, đề xuất thêm nhiều biện pháp để tiếp tục đổi mới phương pháp xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan chủ quản đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, soạn thảo một số dự án luật nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa Văn kiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện; đề nghị các cơ quan có liên quan cần chuẩn bị sớm các tài liệu của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV để gửi các đại biểu Quốc hội có thời gian xem xét, tham gia ý kiến.

Cảnh Vũ