leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21/12 (ảnh: VPQH cung cấp).

Trình bày Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Xã hội đã phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Chỉ đạo Vụ chuyên môn tổng hợp ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật tại phiên họp thứ 18; Phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật liên tục từ ngày 15-19/12/2022.

Về nội dung tiếp thu, giải trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, các nội dung lớn của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Cơ quan chủ trì thẩm tra và Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật thống nhất tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội. 

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo (ảnh: VPQH cung cấp).

Đặc biệt là quy định liên quan đến Hội đồng Y khoa Quốc gia, theo đó, dự thảo Luật quy định Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có các nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Ban hành bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh…

Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nêu rõ, Ủy ban đã đôn đốc Bộ Y tế, cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Báo cáo của Chính phủ về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; đề xuất của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp về y tế liên quan đến phòng, chống COVID-19 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trước ngày 1/1/2023 mà không kịp làm thủ tục gia hạn theo quy định của Luật Dược sớm hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình gửi Quốc hội.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, tới đây, Ủy ban sẽ tổ chức Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 8 để thẩm tra chính thức Báo cáo và Tờ trình của Chính phủ vào ngày 22/12/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trên cơ sở Báo cáo (mới) và Tờ trình của Chính phủ, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các thành viên Ủy ban tại phiên họp toàn thể lần thứ 8. Chậm nhất là ngày 30/12/2022, Ủy ban sẽ hoàn thiện các Báo cáo thẩm tra Báo cáo và Tờ trình của Chính phủ để trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để hoàn thiện các hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Nội dung tiếp thu đến thời điểm này đã cơ bản đầy đủ và toàn diện, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã thể hiện được tinh thần, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện hơn.

Về báo cáo liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ ban hành Tờ trình chung và ban hành Nghị quyết riêng của Quốc hội về nội dung này. Cho biết thủ tục hồ sơ đã tương đối sẵn sàng, Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình xem xét, thông qua trong Kỳ họp bất thường sắp tới…

Vũ Cảnh