Sáng nay (5/4), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao tới các điểm cầu trong toàn ngành KSND.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị tập huấn về công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát tại điểm cầu VKSND tối cao 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự tập huấn 

Tham dự hội nghị có đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên và công chức các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc VKSND tối cao; các VKSND cấp cao làm công tác THQCT & KSXX hình sự; các cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ của Viện kiểm sát quân sự các cấp, đơn vị đầu mối theo dõi công tác bồi thường của Viện kiểm sát quân sự; Viện trưởng, lãnh đạo cấp phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức khác làm công tác THQCT, kiểm sát giải quyết án hình sự và đơn vị theo dõi công tác bồi thường của VKSND cấp tỉnh; Viện trưởng và công chức, Kiểm sát viên làm công tác THQCT, kiểm sát giải quyết án hình sự của VKSND cấp huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức, Kiểm sát viên thuộc Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7), VKSND tối cao…     

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, trong những năm qua, ngành Kiểm sát luôn đề cao và coi việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, toàn Ngành luôn nỗ lực, cố gắng, làm rất trách nhiệm, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất việc để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, tại Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2019, Lãnh đạo VKSND tối cao quán triệt Viện kiểm sát các cấp phải chủ động kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vụ án có dấu hiệu oan, sai, đồng thời tích cực chỉ đạo xử lý giải quyết việc bồi thường thiệt hại theo đúng quy định.

Liên quan đến việc tổ chức hội nghị tập huấn, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, việc tổ chức hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu sắc những nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong Ngành, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ giải quyết bồi thường trong toàn Ngành, đảm bảo tính thống nhất, tính hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng, khi đã có lỗi, đã sai thì phải nhận lỗi, phải sửa với thái độ nghiêm túc, tích cực, cầu thị, thành tâm và trách nhiệm. “Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người bị oan, sai để có thái độ, cách ứng xử, giao tiếp phù hợp, phải xác định đây là vì công việc chung, vì trách nhiệm với Ngành thì việc giải quyết mới đạt hiệu quả như mong muốn” - Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi phát biểu 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao trình bày những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và vị trí, vai trò của VKSND trong công tác giải quyết bồi thường nhà nước. Đại diện lãnh đạo Vụ 7 hướng dẫn Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND; thực trạng công tác giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự của ngành KSND.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của đại điện Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp về sự phối hợp quản lý Nhà nước giữa VKSND tối cao và Bộ Tư pháp trong công tác bồi thường; ý kiến phát biểu của VKSND một số địa phương đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Đồng thời, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả liên quan đến công tác này. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Vụ 7 - VKSND tối cao đã trình bày tổng hợp vướng mắc và ý kiến giải đáp của đơn vị đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại hội nghị.

Cùng với đó, Thủ trưởng các đơn vị và Viện trưởng VKSND các địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị các nội dung của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan tại hội nghị tập huấn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo Vụ 7, VKSND tối cao để được hướng dẫn, giải đáp.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, khi có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại thì Thủ trưởng các đơn vị và Viện trưởng VKSND các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết, không được đùn đẩy cho cấp dưới. Đồng thời, phải có kế hoạch xác minh xem xét các điều kiện có thụ lý hay không; có kế hoạch tổ chức triển khai, trong đó phân công tổ chức triển khai và cụ thể thời gian hoàn thành. Trong quá trình giải quyết, cần học tập kinh nghiệm của các địa phương đã từng giải quyết tốt và tranh thủ sự hướng dẫn về nghiệp vụ của VKSND tối cao.

Đối với các trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại mà ngành KSND đã thụ lý, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Viện trưởng VKSND các địa phương chỉ đạo giải quyết khẩn trương, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

Về những vướng mắc cụ thể tại hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị Vụ 7, VKSND tối cao tổng hợp và trả lời bằng văn bản cho VKSND các địa phương.

Đắc Thái