Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã họp kỳ thứ 32, tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Nguyễn Hồng Lam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; Nguyễn Xuân Tứ - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Nguyễn Đông Dương - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về trách nhiệm cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm theo Kết luận số 08/KL-TTr, ngày 4 tháng 7 năm 2019 của Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện theo Quyết định xuất ngân sách số 1827/QĐ-UBND, ngày 9 tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Đức Cơ.

leftcenterrightdel
Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ liên quan đến những sai phạm của Chủ tịch huyện và một số cán bộ UBND huyện. 

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Lam đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm các quy định về quản lý tài chính; ký quyết định xuất ngân sách không đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Lam.

Ông Nguyễn Xuân Tứ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu ban hành văn bản không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Tứ bằng hình thức cảnh cáo. Trường hợp ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu bổ sung dự toán chi ngân sách không đúng quy định, ông Nguyễn Văn Quang bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Còn đối với ông Nguyễn Đông Dương thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ký lệnh chi tiền khi không có cơ sở, không đúng đối tượng thực hiện nhiệm vụ ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đông Dương bằng hình thức khiển trách.

Nguyễn Chính - Thiên An