leftcenterrightdel
 Thông tin từ UBKT Trung ương

Theo thông tin từ UBKT Trung ương, bà Trần Thị Hường đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước Tam Đường đã thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ về thu tiền xử phạt vi phạm an toàn giao thông; kiểm soát một số biên lai thu phạt không chặt chẽ, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra để kế toán viên lợi dụng vị trí công tác chiếm dụng tiền thu phạt vi phạm an toàn giao thông.

Thế Đức