Kỷ luật khiển trách Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

leftcenterrightdel
 

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Đinh Kà Để, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây.

Trong thời gian từ tháng 8-2015 đến 5-2018, với trách nhiệm là Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, đồng chí Để có những khuyết điểm, vi phạm: Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc không nghiêm túc, còn nhiều thiếu sót; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc; không xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhiệm kỳ, hằng năm và xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016; chưa kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử có nhiều trường hợp chưa bảo đảm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục.

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đắk N'tao

leftcenterrightdel
 

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đắk N'tao.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Hoài Nam đã có những vi phạm: Trong thời gian từ năm 2005 đến tháng 12-2017, với vai trò Phó Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đắk N'tao, đồng chí Nam đã tổ chức thực hiện việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất theo Nghị định 135 của Chính phủ không đúng quy định. Cụ thể: Tham mưu lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện chưa tốt việc giao khoán đất theo Nghị định 135; ký một số hợp đồng giao khoán theo Dự án giao khoán của Công ty khi mới được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt; một số trường hợp nhận khoán không đúng đối tượng theo Nghị định 135 của Chính phủ; trình tự, thủ tục giao, nhận khoán và điều kiện, năng lực một số trường hợp của bên nhận khoán không đúng theo Thông tư 102 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, đồng chí Nam đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc lâm phần do Công ty quản lý; quản lý tài chính của Công ty chưa đúng quy định. 

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

leftcenterrightdel
 

Ngày 25-7-2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre đã thi hành kỷ luật đồng chí Lê Quang Vịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Lê Quang Vịnh đã có những vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất; thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định, chính sách và pháp luật của Nhà nước để các cơ quan chức năng tham mưu vi phạm trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản.

Thế Đức