leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 6/11.

Chậm ban hành văn bản

Đặt vấn đề chất vấn tại phiên họp, đại biểu Dương Minh Ánh - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội phản ánh về những vướng mắc về quản lý tài sản công, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính, đất đai còn chưa đầy đủ, đồng bộ.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Dương Minh Ánh - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội phát biểu chất vấn.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ, với trách nhiệm của cơ quan tham mưu cho Chính phủ thì Bộ trưởng đã có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng chậm ban hành các văn bản liên quan đến quản lý tài sản công?

Trả lời chất vấn đại biểu Dương Minh Ánh về công tác quản lý tài sản công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện đã có Luật Quản lý tài sản không năm 2017. Sau khi luật được ban hành, Chính phủ đã ban hành 20 Nghị định và Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 quyết định, Bộ Tài chính đã ban hành 15 thông tư hướng dẫn tài sản công.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn.

Bộ trưởng khẳng định, lĩnh vực tài sản công liên quan đến tất cả các ngành, các cấp, từ cấp xã lên đến cấp Trung ương nên phạm vi quản lý rất lớn. Việc quản lý tài sản công thể hiện trách nhiệm của người được giao quản lý tài sản công đối với việc phát huy và sử dụng hiệu quả của tài sản công. Thời gian tới, Bộ Tài chính đang đề xuất Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa Luật Quản lý tài sản công. 

Còn lãng phí trong sử dụng tài sản công

Cùng quan tâm đến vấn đề tài sản công, đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nêu rõ, cử tri còn băn khoăn việc chậm ban hành Nghị định của Chính phủ để thi hành nhiệm vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết này cũng như việc lãng phí trong sử dụng tài sản công. 

leftcenterrightdel
 Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đặt câu hỏi chất vấn.

Các dự án đầu tư lãng phí được chỉ ra tại Nghị quyết 74 của Quốc hội cũng chưa rõ lộ trình, tiến độ. Các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia dù giải ngân có tiến triển nhưng chậm và chưa bền vững, chuyển nguồn còn lớn dẫn tới tiếp tục lãng phí nguồn lực quốc gia. 

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm cũng như nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết 74 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí?

Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Hoàng Anh Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đã lấy kiến của các bộ ngành, tháng 3/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để thực hiện cho các măm tiếp theo. Vì vậy, do liên quan đến nhiều, ngành nhiều cấp và phải lấy ý kiến của nhiều nơi cho nên cũng có phần chậm so với quy định. Tuy nhiên, việc triển khai đối với việc thực hiện kỳ nghị quyết 74 cơ bản là nâng cao về trách nhiệm của các cơ quan quản lý tài sản.

Về phía là cơ quan tập hợp và quản lý về vấn đề nhà nước về quản lý tài sản công, Bộ Tào chính sẽ tăng cường cái công tác thanh tra và kiểm tra; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công để theo dõi những biến động của tài sản công và từ đó siết chặt về quản lý hiệu quả hơn…

Minh Khôi