Tính đến trưa nay (6/9), tổng số huy động vào Quỹ đạt 8.653 tỉ đồng, có tổng số 537.576 tổ chức, cá nhân đóng góp. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước và 7 ngân hàng thương mại cổ phần. Các cá nhân, tổ chức có thể nộp vào tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin- Truyền thông.

leftcenterrightdel
Bộ Tài chính cho biết, nguồn thu của quỹ được công khai  và cập nhật hàng ngày.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần  Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nên Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19 không tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân được. Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19 sẽ tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ trở lại khi được phép.

Về việc công khai nguồn thu của quỹ, Bộ Tài chính cho biết, hàng ngày, Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư để kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin của Kho bạc nhà nước (KBNN). Đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin Kho bạc nhà nước.

Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ, Ban Quản lý Quỹ đã xác nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 41/2021/TT-BTC. Biên bản xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin về nhiệm vụ chi, theo Bộ Tài chính, Ban Quản lý Quỹ thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Ban Quản lý quỹ đã xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại được tính vào nguồn thu của Quỹ, được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Định kỳ, Quỹ thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán Quỹ và báo cáo thực hiện thu chi Quỹ theo các mẫu biểu.

Nguyễn Anh