Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể cơ quan VKSND tối cao cùng 139 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên Công đoàn VKSND tối cao tham dự Đại hội…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội
leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa 24, nhiệm kỳ 2014-2019.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa 24 trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao 

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao đã bám sát chức năng của một tổ chức công đoàn cấp cơ sở, thực hiện đúng Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tối cao, lãnh đạo VKSND tối cao và Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng thời, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối kết hợp của các đoàn thể.

Về cơ bản, Công đoàn VKSND tối cao đã hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khóa 24.

Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn VKSND tối cao đã góp phần xây dựng cơ quan VKSND tối cao thành một tập thể đoàn kết, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các chương trình công tác lớn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan VKSND tối cao và ngành KSND ngày càng phát triển hơn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa 24 phát biểu tại Đại hội 

Tại Đại hội, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa 24, các ý kiến tham luận đã nêu lên nhưng kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tối cao khóa 24, đồng thời nêu lên những kiến nghị, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, qua nghe báo cáo và theo dõi cho thấy, nhiệm kỳ qua Công đoàn VKSND tối cao đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật, đóng góp vào thành tích chung của cơ quan VKSND tối cao và ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo

Điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trong công tác cán bộ, công tác nghiệp vụ và đạo đức công vụ, gắn xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; việc giữ gìn trật tự kỷ cương…; đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ mà Công đoàn VKSND tối cao nêu lên trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Viện trưởng cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất, đồng thời đề cập đến một số nội dung cần lưu ý, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội, sát hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Đồng chí Viện trưởng cũng lưu ý, sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa mới cần tham khảo, học hỏi những kinh nghiệm quý của khoá cũ, để công việc nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Viện trưởng cho rằng, trong công tác công đoàn, việc chăm lo phải thiết thực; phải tìm ra những hình thức, phương pháp để tăng cường sự đoàn kết, chia sẻ, giao lưu, tạo không khí phấn khởi để làm việc. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Muốn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao đồng thời xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, theo đồng chí Viện trưởng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao đạo đức nghề nghiệp và gương mẫu về mọi mặt.

leftcenterrightdel
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu 

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà Công đoàn VKSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng tình với những đánh giá, những tồn tại hạn chế mà Công đoàn VKSND tối cao nêu lên, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho rằng, báo cáo của Công đoàn được chuẩn bị nghiêm túc, công phu với tinh thần thẳng thắn, tự phê bình cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đề cập đến một số nội dung đề nghị Công đoàn VKSND tối cao cần quan tâm, triển khai thực hiện như tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức trên các lĩnh vực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các hình thức tuyên truyền hiệu quả; hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động một cách thiết thực; tiếp tục làm tốt vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tốt hơn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa 24 tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa 25, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội 

Sau phát biểu chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao và Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa 25, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 15 đồng chí. Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đại diện cho Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa 25 phát biểu và thông qua Nghị quyết Đại hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đại diện Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa 25 phát biểu 

 

Danh sách 15 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa 25, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11; Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; Nguyễn Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục 3; Phùng Văn Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ 16; Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15; Mai Thị Nam, Phó Chánh Thanh tra; Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát; Nguyễn Văn Tất, Phó Vụ trưởng Vụ 2; Trần Hữu Thanh, Chánh Văn phòng Đảng ủy; Đỗ Văn Thường, trưởng phòng Ban thư ký; Vũ Thị Thu Hằng, trưởng phòng Vụ 12; Hoàng Hồng Hiếu, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy; Bùi Thị Minh Huệ, trưởng phòng Tài vụ, Văn phòng; Lê Đỗ Quyên, Phó Chánh văn phòng Viện cấp cao 1.

 

 

Đắc Thái