Cụ thể, tại Công văn 364/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Nguyễn Đình Công được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ ngày 11/4/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Công văn 365/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian công tác đến hết năm 2020 đối với ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Quyết định 334/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2019.
Theo TTXVN