Ông Nguyễn Xuân Sang sinh năm 1965, quê quán tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Xuân Sang có hơn 25 năm làm công tác chuyên môn về lĩnh vực hàng hải và được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ngày 10/7/2015.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Sang từng là giảng viên Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng); Giảng viên Khoa Hàng hải, Trung tâm Đại học Hàng hải phía Nam sau đổi tên thành Phân hiệu Đại học Hàng hải TP HCM - Đại học Hàng hải, Hải Phòng.

Ông Nguyễn Xuân Sang cũng đã qua các vị trí: Chuyên viên phòng Pháp chế Cảng vụ Sài Gòn nay là Cảng vụ hàng hải TP HCM; Trưởng phòng Pháp chế, Cảng vụ hàng hải TP HCM; Phó giám đốc Cảng vụ hàng hải TP HCM.

Năm 2010, ông Sang giữ chức Quyền Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP HCM và sau đó là Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP HCM.

PV