Tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định số 267/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền thay đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 8/3/2019.

PV