Ngày 16/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định về việc sáp nhập 4 Ban Quản lý dự án (BQLDA) của thành phố thành 2 ban.

Cụ thể, UBND TP quyết định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố và BQLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố.

Thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố và BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố. 

Chủ tịch UNBD TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đối với ông Đồng Phước An (sinh ngày 29/01/1973), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.

Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đối với ông Hoàng Trọng Tùng (sinh ngày 15/01/1974), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ 7 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.

Đồng thời, bổ nhiệm chức vụ đối với 5 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng lưu ý việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng để phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, và thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, và ngay trong tuần này, các tổ công tác của UBND TP Hà Nội sẽ triển khai kiểm điểm tiến độ thực hiện.

 

Vũ Phương