leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoà.

Theo Quyết định số 18/QĐ-VKS ngày 11/10/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoà, Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình giữ chức vụ Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, kể từ ngày 11/10/2022.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh Lương Phúc Sơn giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoà.

Sau khi trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoà, đồng chí Lương Phúc Sơn mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoà tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Phòng 3 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị tiên phong trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành Kiểm sát Quảng Ninh.

Trúc Khánh