Ngày 15/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đồng ý đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung một Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, vào các ngày 18/7, 24/9, UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nội vụ có tờ trình về việc báo cáo trước khi bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ yêu cầu HĐND tỉnh  và UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu chức vụ nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh, kiểm tra về các nội dung, thông tin đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel

Ngày 9/7/2019, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Sơn Hải (đứng giữa). Ảnh: HĐNDKH.

Mặt khác, yêu cầu Bộ Nội vụ phải có ý kiến, quan điểm tham mưu Thủ tướng Chính phủ đồng ý hoặc không đồng ý tại các tờ trình về dự kiến nhân sự trước khi bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, theo đúng chỉ đạo tại các văn bản 10367/VPCP-QHĐP, ngày 25/10/2018 và số 7358/VPCP-QHĐP, ngày 18/8/2019.

Liên quan đến nhân sự UBND tỉnh Khánh Hòa, xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 9/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Sơn Hải, để nghỉ hưu theo chế độ.

Sau thời điểm trên, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch.

Thông báo tại Kỳ họp 39 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về việc xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 38, UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 và ông Nguyễn Chiến Thắng- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Vinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Sơn Hải- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Văn Nguyễn