leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định và chúc mừng các đồng chí.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm:

Đồng chí Dương Đức Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình;

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình;

Đồng chí Đặng Đức Tân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình;

Đồng chí Vũ Gia Long, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trao quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được Ban Bí thư Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ tin tưởng với năng lực, phẩm chất, trí tuệ, các đồng chí tiếp tục tự rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới phương pháp công tác, tham gia có hiệu quả vào các mặt công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Đề án về việc kiện toàn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là 2 đồng chí.

Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 6/11/2019; đồng chí Đinh Ngọc Hà, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Bùi Mai Hoa và đồng chí Đinh Ngọc Hà. Thực hiện các Quy định của Trung ương, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nguồn cán bộ trong quy hoạch Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thảo luận và đề xuất thống nhất về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Theo VGP News