leftcenterrightdel
 Ông Trần Quốc Phương. Ảnh: MPI

Cụ thể, tại Quyết định 1779/QĐ-TTg ban hành ngày 10/12/2019, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn. Ảnh: Báo Xây dựng

Tại văn bản 1666/TTg-TCCB ban hành ngày 09/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26/12/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Đình Thương (đang đứng).  

Tại Quyết định 1777/QĐ-TTg ban hành ngày 10/12/2019, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thaibinhtv

Tại Quyết định 1778/QĐ-TTg ban hành ngày 10/12/2019, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

PV