Theo kế hoạch của Vụ 14, đối với cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND, đơn vị đã quyết định thành lập Đội thi tập thể của Vụ 14 tham gia viết bài dự thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân".

Đội thi tập thể có trách nhiệm phân công nghiên cứu và hoàn thành bài viết chung của Vụ 14 để tham gia cuộc thi trên cơ sở bám sát yêu cầu tại Kế hoạch số 07/KH-VKSTC ngày 15/1/2020 của VKSND tối cao và Thể lệ cuộc thi. 

Thời hạn hoàn thành bài viết gửi về Phòng Quản lý khoa học và Tổng hợp trước ngày 15/4/2020. 

Cùng với đó, toàn thể công chức trong đơn vị chủ động nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, hình thức cuộc thi tại Kế hoạch số 07/KH-VKSTC ngày 15/1/2020 của VKSND tối cao và Thể lệ cuộc thi, nhiệt tình, tích cực tham gia viết bài hưởng ứng cuộc thi. (Gửi bài viết về Phòng Phòng Quản lý khoa học và Tổng hợp trước ngày 15/4/2020 để tổng hợp chung). 

leftcenterrightdel
 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành KSND.

Đối với cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát viên và Bản lĩnh Kiểm sát viên”, Kế hoạch của Vụ 14 cho rằng, đây là cuộc thi viết về người thật, việc thật là những tập thể hoặc cá nhân gắn với thành tựu của từng cơ quan, đơn vị; tôn vinh, nhân rộng những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến thể hiện bản lĩnh của Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của ngành. Do đó, đề nghị toàn thể công chức Vụ 14 nghiên cứu và tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi, đặc biệt phát động tinh thần xung kích, tự giác của các công chức trẻ, lãnh đạo trẻ trong đơn vị trên cơ sở bám sát yêu cầu về nội dung, hình thức cuộc thi tại Kế hoạch số 07/KH-VKSTC. (Thời hạn hoàn thành bài viết và gửi về Phòng Quản lý khoa học và Tổng hợp trước ngày 10/4/2020 để tổng hợp chung). 

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch của Vụ 14 nêu: Vụ trưởng Vụ 14 trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Các Phó Vụ trưởng, Lãnh đạo các Phòng thuộc Vụ 14 trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình, phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc việc thực hiện Kế hoạch này, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thuộc quyền quản lý tham gia, hưởng ứng các cuộc thi. 

Phòng Quản lý khoa học và Tổng hợp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tiếp nhận, tổng hợp các bài thi báo cáo đồng chí Vụ trưởng, gửi Ban tổ chức cuộc thi; lấy kết quả tham dự thi làm căn cứ trong tham mưu bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm của tập thể, cá nhân. 

PV