Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của lực lượng CAND. Thông tư này không điều chỉnh: Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an nhưng được xác định có nội dung bí mật nhà nước; các đơn, thư có nội dung khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các đơn, thư có nội dung tố giác, tin báo tội phạm.

Theo dự thảo Thông tư, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Đúng quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; Quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị phải cụ thể, rõ ràng, đơn giản, thuận tiện; Bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật về xử lý phản ánh, kiến nghị.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ CAND thực hiện công tác tiếp công dân (Ảnh minh hoạ).

Các nội dung phản ánh về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an bao gồm các nội dung: Vướng mắc, khó khăn trong thực hiện quy định hành chính do hành vi của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này; Sự không hợp pháp; không phù hợp; không đồng bộ; không thống nhất của quy định hành chính theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 3 Thông tư này; Quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

Các nội dung kiến nghị về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an gồm: Cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp phương án xử lý đối với các quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này; Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Về hình thức phản ánh, kiến nghị, dự thảo Thông tư nêu rõ, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: Văn bản; Điện thoại; Phiếu lấy ý kiến; Thông điệp dữ liệu gửi qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương; Trực tiếp phản ánh, kiến nghị.

Về trách nhiệm thi hành, dự thảo Thông tư quy định: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, cổng thông tin điện tử Công an các đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và khai thác sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này trong toàn lực lượng CAND.

P.V