leftcenterrightdel
 Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với chính sách giảm thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đề nghị cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 72/2024/NĐ-CP.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quy định đối với các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các đơn vị để hướng dẫn doanh nghiệp khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, chọn mã VB225 tại ô chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai điện tử nhập khẩu đăng ký kể từ 0h ngày 1/7/2024 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 142/2024/QH15 và Nghị định 72/2024/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đối với mã VB225 không áp dụng cho các trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 10% theo quy định tại Luật Thuế GTGT.

PV