Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT bổ sung một số quy định mới liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy. Theo đó, từ ngày 12/4/2019, đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định cho ngành đó không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành;

Trường đại học trong 3 năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển sinh, có tỷ lệ 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm/năm trở lên thì được tăng thêm chỉ tiêu tối đa 10% so với năm trước liền kề đối với ngành chưa có chương trình kiểm định. Nếu có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu trên, còn được xác định chỉ tiêu tăng thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng lọc trong 04 năm trước liền kề năm tuyển sinh.

Theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 5/4/2019, thỏa thuận về dây họ bắt buộc phải được lập thành văn bản thay vì có thể thỏa thuận bằng lời nói như trước.

Trong văn bản thỏa thuận về dây họ phải có các nội dung chủ yếu: Thông tin cá nhân của chủ họ và các thành viên (họ tên, số CMND, ngày tháng năm sinh và nơi cư trú); Số lượng thành viên; Phần họ; Thời gian diễn ra, kỳ mở họ…Lãi suất khi chơi họ có lãi không được vượt quá 20%/năm.

leftcenterrightdel
Cha mẹ nuôi được yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi theo quy định. Ảnh minh họa 

Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định, từ ngày 10/4/2019, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ôtô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Với mức thu này, lệ phí trước bạ với xe bán tải sẽ từ 6 - 9%, tăng gấp 3 lần hiện nay.

Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP, 3 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ, gồm: Công ty niêm yết; Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con; Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Nghị định 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, có 2 trường hợp tổ chức triển lãm phải xin phép, gồm: Triển lãm do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đưa ra nước ngoài; Triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Từ ngày 5/4/2019, thỏa thuận về dây họ bắt buộc phải được lập thành văn bản. 

Nghị định cũng yêu cầu, các tác phẩm, hiện vật, tài liệu tham gia triển lãm… không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.

Theo Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/4/2019, cha mẹ nuôi được yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi theo quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp con đủ 9 tuổi trở lên thì phải được sự đồng ý của con. Cũng theo Nghị định này, việc hỗ trợ bằng tiền cho trại trẻ mồ côi phải thực hiện thông qua tài khoản của trại.

Thông tư 01/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền quy định, từ ngày 15/4/2019, việc chỉ định điều trị nội trú ban ngày tại các cơ sở này do bác sĩ quyết định và phải đáp ứng các tiêu chí:

Tình trạng sức khỏe, bệnh lý của người bệnh phải điều trị nội trú nhưng không nhất thiết phải theo dõi, điều trị 24/24 giờ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thời gian theo dõi, điều trị nội trú ban ngày cho người bệnh tối thiểu 4 giờ/ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tình trạng bệnh lý của người bệnh có thể điều trị ngoại trú thì không áp dụng điều trị nội trú ban ngày.

Nguyễn Hưng