Theo báo cáo của Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11), VKSND tối cao, 6 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát các cấp đã có nhiều cố gắng đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyên sâu làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Hoàn thành tốt Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017, thực hiện Quyết định 186, 187, 188  ngày 6/4/2016 của VKSND tối cao về chế độ báo cáo thống kê trong ngành KSND; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC về Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ 11, VKSND tối cao vào chiều ngày 2/7/2019  

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành của Vụ 11 cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đã hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018; quán triệt Chỉ thị, kế hoạch, các thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao. Hiện đơn vị đang tiến hành trực tiếp kiểm sát 2 cuộc; ban hành 5 hướng dẫn, 4 thông báo rút kinh nghiệm, trả lời 7 công văn thỉnh thị nghiệp vụ của cấp tỉnh đúng hạn.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND địa phương của đơn vị cũng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Về các phương hướng, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được đơn vị xác định, đó là: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động của Vụ theo phương châm của Lãnh đạo VKSND tối cao: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Viện kiểm sát hai cấp bố trí đủ về số lượng, tăng cường về chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo.

Tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được nêu trong Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính” của Viện trưởng VKSND tối cao; Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao).

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đồng chí Nguyễn Văn Nông, Kiểm sát viên VKSND tối cao và tập thể lãnh đạo Vụ 11 tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 do Vụ 11, VKSND tối cao tổ chức

Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Chú trọng kiểm sát các vụ việc thi hành án dân sự có nội dung phức tạp, khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, có vi phạm nghiêm trọng đã được các cấp, các ngành giải quyết (đặc biệt là những khiếu nại về thi hành án dân sự đã có trả lời, giải quyết bằng quyết định trả lời khiếu nại của Cơ quan thi hành án dân sự).

Thực hiện đầy đủ quy định của Luật Tố tụng hành chính, tăng cường việc ban hành kiến nghị đối với các chủ thể là người phải thi hành án là Chủ tịch UBND và UBND.

Chú trọng chỉ đạo, thực hiện việc nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát, kiểm sát thường xuyên cơ quan thi hành án dân sự; chú trọng kiểm sát việc thi hành án dân sự thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, kiểm sát việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán trong công tác thi hành án dân sự. Thông qua đó nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị của VKSND các cấp, nhất là các bản kiến nghị tổng hợp.

Chiều 2/7, đến dự và phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ 11, VKSND tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, công tác của đơn vị 6 tháng qua đã có tiến bộ, bám sát kế hoạch của VKSND tối cao và của đơn vị đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Vụ 11 cần đoàn kết hơn nữa, tăng cường phối hợp với Tòa án và cơ quan thi hành án; đồng thời rà soát, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, từ đó nâng cao chất lượng đối với công tác này trong thời gian tới.
P.V