Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 14, VKSND tối cao.

Trong năm 2022, tập thể lãnh đạo đơn vị và toàn thể công chức Vụ 14 luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện và phát triển; chủ động trong việc quán triệt và triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao giao; đồng thời, đề ra phương châm công tác của đơn vị: Lãnh đạo phải “Trách nhiệm, Bản lĩnh, Đổi mới, Công tâm, Gương mẫu” trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công chức phải “Chủ động, Sáng tạo, Kỷ luật, Trung thực, Tận tụy” trong thực hiện các nhiệm vụ để toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ 14, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và các đại biểu chúc mừng Vụ 14 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Theo đó, trong năm, Vụ 14 đã nỗ lực, đã đạt được 7 thành tích xuất sắc nổi trội. Cụ thể, đơn vị đã triển khai hiệu quả Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về cải cách tư pháp. Vụ 14 đã tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao có nhiều góp ý, đóng góp quan trọng vào Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” được Ban Chỉ đạo Đề án chấp nhận.

Đồng thời, hoàn thành Chuyên đề số 22 về “Cải cách tư pháp trong VKSND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chủ trì, phối hợp xây dựng, góp ý hoàn thiện 27 báo cáo, chuyên đề, đề án và đã tổ chức hội thảo khoa học với quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực pháp luật để làm sáng tỏ lý luận và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong suốt 62 năm hình thành, phát triển và trong nhiều năm tiếp theo. Qua đó, góp phần bảo vệ thành công quan điểm: Giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và cần tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm sát quyền lực trong lĩnh vực tư pháp, bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Vụ 14, VKSND tối cao.

Vụ 14 đã tham mưu xây dựng 5 kế hoạch, báo cáo; tổ chức 3 đoàn khảo sát; xây dựng 7 tham luận về cải cách tư pháp tại các hội nghị, hội thảo và 5 việc khác liên quan đến công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ngành.

Cùng với đó, Vụ 14 đã chủ trì xây dựng nội dung và phối hợp các đơn vị tham mưu Ban cán sự Đảng VKSND tối cao tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS ngày 22/3/2016 về tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng TAND tối cao.

Mặt khác, đơn vị đã chủ trì xây dựng 8 bài phát biểu, tham luận cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao tham gia các hội nghị của Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và cuộc họp Bộ Chính trị; trong đó có các nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tích cực tham gia xây dựng, chỉnh lý, góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến các hoạt động của Ngành bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của VKSND được Hiến pháp, pháp luật quy định.

Ngoài ra, đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động pháp chế, tăng cường công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị về nhận thức và áp dụng pháp luật. Công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trên các phương diện lý luận và thực tiễn. Đồng thời, chủ trì xây dựng, ban hành 3 cuốn Sổ tay Kiểm sát viên và Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ kiểm sát.

Ngoài 7 thành tích xuất sắc, nổi trội nêu trên, Vụ 14 cũng đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức triển khai thi hành pháp luật và công tác tổ chức cán bộ.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi phát biểu và phát động thi đua của đơn vị.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi đã đề cập đến Chương trình trọng tâm công tác và phát động thi đua năm 2023 của đơn vị. Theo đó, quán triệt phương châm công tác năm 2023 của ngành KSND “Đoàn kết, trách nhiệm – Kỷ cương, liêm chính – Bản lĩnh, hiệu quả”, Vụ 14 xác định phương châm công tác của đơn vị đó là: “Trách nhiệm, Bản lĩnh, Công tâm, Gương mẫu” trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; “Chủ động, Sáng tạo, Kỷ luật, Trung thực, Tận tụy” trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Vụ 14 đạt được trong năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng tình với 7 kết quả nổi bật mà Vụ 14 đạt được trong năm 2022, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, với khối lượng công việc lớn nhưng đơn vị đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 14 trong năm 2023 tiếp tục nỗ lực, triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được đơn vị xác định.

Trong đó, Vụ 14 tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 và Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Xây dựng Đề án nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân dự có liên quan đến lợi ích công và nhóm dễ bị tổn thương nhưng không có người đứng ra bảo vệ theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11-KH/TW.

Cùng với đó, đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành tổng kết thực tiễn thi hành 8 năm thực hiện Luật Tổ chức VKSND, 5 năm thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự trong ngành KSND theo Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và VKSND tối cao. Đồng thời, chủ trì tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2023; đặc biệt, là các dự án luật, pháp lệnh liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Mặt khác, Vụ 14 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của toàn Ngành, nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện kiểm sát cấp dưới; chú trọng tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm nghiên cứu đề tài, đề án ngay từ khi đăng ký, xét chọn đề tài, đề án…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao mong rằng, Vụ 14 cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, người phụ trách lĩnh vực, công việc; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tận tụy của cán bộ, công chức trong đơn vị theo đúng phương châm công tác của Ngành và của Vụ 14. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thúc đẩy việc chuyển đổi số trong công tác pháp chế, cải cách tư pháp và quản lý khoa học.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tin tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đã đạt được; với sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của toàn thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị, Vụ 14 sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích nổi bật hơn trong năm 2023 và thời gian tới. 

P.V